За нас

„МАКС“ ДООЕЛ Струмица е формирана 1990 година во Струмица како фирма со еден вработен. Вистинскиот развој го почнува во 1994 како фирма со производствена дејност: пакување на прашкасти и зрнести прехрамбени производи. Тогаш производството беше во мал производствен погон во с. Босилово, Струмичко.

New Project

2003

Во 2003 година е изграден нов производствен погон во индустрискиот дел на Струмица, во кругот на Југопромет каде се наоѓа и денес. Од тогаш до денес постојано се шири машинскиот парк, со што се зголемува производството, асортиманот на производите и бројот на вработените. Производите се продаваат на домашниот пазар, но од 2008 година започна пласман и на странскиот пазар.

New Project

2008

Успешно е воведен 2008 година НАССР систем, го сертифицираше SIQ, истиот се одржува и ресертифицира се до 2015 година кога е воведен интегриран стандард: ISO 22000 и НАССР систем кој е сертифициран од TUV NORD, истиот редовно се одржува. Покрај производствениот погон, во рамките на друштвото-организацијата функционира и дисконт за продажба на големо на прехрамбени и колонијални производи

2012

и од 2012 година втор погон за производство на екструдирани производи.

Нашата
Визија

Нашата визија е постојано тежнеење кон развој, производство на производи со висок квалитет и поголем пласман на производите на домашниот и странскиот пазар Висока професионалност и успешност во извршување на деловните операции се императив за максимална заштита на интересите на нашите потрошувачи, деловни партнери и вработените.

New Project

2017

Во 2017 година за прв пат се сертифицираме според HALAL стандард, со тоа го проширивме пласирањето на нашите производи во земји каде се вреднува HALAL стандардот.

New Project

2021

Во 2018 година се сертифицираме со ISO 2200 : 2018 и во моментот сме во процедура на воведување на IFS Version 6.

New Project

2021

Во 2021 година МАКС Струмица има 160 вработени, со преку 6000 тони годишно производство и преку 15000 к.в . метри производствени погони

Својот успех и позиција на успешно производно претпријатие должиме на постојано учество и/или посети на меѓународни саеми како што се:

Како излагачи учествувавме во:

Стручен тим постојано развива нови идеи и рецептури, експериментира со суровини и зачини.

Зачините се повеќе од обичен додаток на храната, тие се инспиративна состојка која поттикнува креативност и индивидуалност на секој кој сака да ужива во добра храна. Да се зачини некоја храна причинува радост на оние кои готват, а о

Новите развојни достигнувања доведоа до планирање на проширување на палетата на производи со нови неповторливи ароми, бои и вкусови.